Chyba
  • XML Parsing Error at 1:194. Error 9: Invalid character

Fotograf Tom Havelka

Fotograf Tom Havelka.

Vtejte na mch strnkch. Slibuji, e se se v mm ateliru se do?kte krsnch rodinnch fotografi. Stejn? tak pokud jste ji v hore?nch p?pravch svatby, jist? nemi?te moje svatebn portfolio. Dlouhodob? pracuji tak pro vznamn firmy a spole?nosti: kalend?e, produktov portfolia e-shop?m, a ilustrativn snmky a portrty pro vro?n zprvy. Mm zkrtka velice pestrou a zajmavou prci.

Mm tak obrovskou slabost pro dokumentrn fotografii. V?nuji se svm projekt?m vdy mnoho let. Veker moje fotografick projekty jsou ?asto na pomez sociln fotografie. N?kdy se n?kolik let zabvm divadlem a pak naopak n?kolik let hokejem. Dlouhodob p?tomnost mi dovol bt lidem, kter fotografuji opravdu blzko.Odm?nou je mi p?edevm monost pohybovat v prost?edch, kter jsou vdy n??m vjime?n. Vechny m fotografick projekty se zabvaj prostorem za scnou.

Spojte se se mnou na Facebooku